Prof. Dr. Akın Yücel

Akın Yücel

Ankara’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi TED Ankara Kolejinde, liseyi Ankara Fen Lisesinde tamamladım. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldum.
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladım. 1989 yılında İngiltere’de Wexham Park Hospital ve 1992 yılında ABD’de University of Washington, Seattle’da çalıştım. 1994 yılında ihtisasını tamamlayarak Plastik Cerrahi Uzmanı oldum.

1994 -1996 yılları arasında yeni kurulmakta olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı ve Yardımcı Doçent olarak görev yaptım. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladım. 2000 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör ünvanı aldım.

Hekim olabilmek ve iyi bir hekim kalabilmek için seneler boyu çok çalışmak gerekiyor. Özgeçmişlerimiz aldığımız eğitimler, uzmanlıklarımız, bizler olgunlaştıkça verdiğimiz eğitimler şeklinde uzayıp gidiyor.

Plastik cerrahi, içine estetik cerrahi ve onarım cerrahisini de alan, oldukça geniş çalışma alanı olan bir disiplin. Ben her üç alanda da belirli konularda çalışmayı seçtim. Estetik cerrahi en sık işlem yaptığım alan olmakla birlikte, meme kanseri ertesi meme onarımları, deri kanserleri, el cerrahisi, mikrocerrahi, baş-boyun kanserleri gibi alanlarla da ilgilendim. Çok sayıda bilimsel makale ve kitaba bölüm yazdım, ulusal ve uluslararası toplantılarda konferanslar verdim.

Plastik cerrahi meslek örgütleri ciddi ve kapsamlı çalışmalar yürütürler, ben de bu camianın bir parçası olarak birçok görev üstlendim, halen de dernek faaliyetlerine katkı sunmaktayım.

2001 – 2012 yıllarında Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD) Genel Sekreteri,
2006 – 2008 yıllarında Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (TPRECD) Genel Sekreteri,
2012 – 2014 yıllarında EPCD Başkanı,
2010 – 2014 yıllarında TPRECD Meme Onarımı Çalışma Grubu Başkanı,
2014 – 2016 yıllarında TPRECD Estetik Cerrahi Çalışma Grubu Başkanı,
2016 – 2018 yıllarında TPRECD Başkanı,
2014 – 2019 yıllarında ISAPS (Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği) Türkiye Ulusal Sekreteri olarak görev yaptım.
Halen ISAPS Hasta Güvenliği Komitesi’nde görev yapmaktayım.

ISAPS, (Uluslararası Plastik Cerrahi Derneği), ASPS (Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği), EPCD (Estetik Plastik Cerrahi Derneği), TPRECD (Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği), RMC (Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği) Derneklerinin aktif üyesiyim.

2011 yılından bu yana Nişantaşı’nda kendi kliniğimde hasta kabul ediyorum.

Estetik meme cerrahisi, kanser sonrası meme onarımı, göz çevresi estetiği, estetik burun cerrahisi başta olmak üzere yüz ve vücut cerrahisi alanlarında çalışmaktayım.  Meme cerrahisi alanında kendi adıma uluslararası kurslar da düzenliyorum.

Vega, bu yoğun çalışma hayatımda yeni bir soluk, renkli bir beslenme ve ifade alanı benim için. Dergiciliğin keyfine ilk kez Plastik Cerrahi alanında ilk aktüel yayın olan Plasticus dergisinin Yazı İşleri Müdürü olduğumda varmıştım. Yeni şeyler öğrenmeye ve bildiklerini paylaşmaya çok açık bu dünyayı çok sevdim ve daha fazla payım olsun istedim. Vega böyle doğdu.

Her gün yeni bir şey öğrenerek hayata devam etmek en büyük motivasyon kaynağım. Umarım sizlere de dergimiz vesilesiyle bu dünyanın kapılarını aralamış olurum.